Toimintakertomus 2022

Harjunsalmen kylä sijaitsee Kuhmoisten kunnan pohjoisosassa. Kylää halkoo 24-tie ja keskellä kylää on kiintopisteenä Iso-Pihlajajärvi. Kylässä on n. 100 ympärivuotista asuntoa ja n. 200 loma-asuntoa. Harjunsalmen kyläyhdistys ry on perustettu 2014 ja siihen kuului vuoden 2022 alussa n. 130 jäsentä.

Vuosikokous pidettiin Lahnalahdessa 26.3.2022. Vuosikokous hyväksyi vuoden 2021 toiminnat, vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille. Vuosikokous valitsi yhdistyksen hallituksen puheenjohtajaksi uudestaan Pekka Yläsen. Hallitukseen valittiin hänen lisäkseen Jukka Leppänen, Aila Nuppula, Ilmo Laaksonen, Ahti Paakki, Sirkka Lahnalahti ja Seppo Laaksonen. Varajäseniksi valittiin Pertti Keskinen ja Martti Pihlanen. Vuoden 2022 aikana hallitus piti 3 kokousta. 14.4.2022 järjestäytymiskokous, jossa varapuheenjohtajaksi valittiin Ilmo Laaksonen, hallituksen sihteeriksi Aila Nuppulula, rahastohoitajaksi Simu Sarvala. Hallituksen kokousten pöytäkirjat liitteinä.

Kyläyhdistyksen toiminta:

Kyläyhdistyksen hallitus suunnitteli toimitakalenterin kokouksessaan 14.4.2022 ja se perustui pitkälti vuoden 2021 toimintaan sekä laavun käyttöön. Kuhmoisten Pohjoisten kylien yhteiset toiminnat olivat koronan takia edelleen poissa toimintakalenteristamme vuonna 2022. Toimintakalenteri on liitteenä no 2 ja se lähetettiin jäsenistölle vuosikirjeen no 2 muodossa keväällä 25.4.2022. Yhdistyksen toiminta painottui näihin kalenterissa oleviin aktiviteetteihin.

Harjunsalmen kyläkirjaa varten yhdistyksen kulttuurityöryhmä keräsi aktiivisesti materiaalia. Kulttuurityöryhmän vetäjäjinä 2022 toimivat Margit Ylänen ja Aila Nuppula. Hallitys päätti valita kyläkirjan tekijäksi Sirkka -Liisa Rannan Kuhmoisista.

Harjun siivoustalkoot 7.5.2022 klo 11

Harjunsalmen kyläyhdistys järjesti perinteiset Harjun siivoustalkoot lauantaina 7.5.2022. Vapaaehtoiset siivosivat Ilmo Laaksosen luotsaamana Harjun ja sen levähdyspaikat. Maastosta löytyi jälleen paljon roskia. Väkeä oli runsaasti paikalla ja iloksemme myös uusia jäseniä.

Harjunsalmen kyläyhdistyksen jäsenien luontopolku laavulla 18.6.2022 klo 11

Harjunsalmen kyläyhdistyksen luontopolkukilpailu pidettiin yhdistyksen laavulla ja sen ympäristössä. Kilpailun reitin tekivät Ilmo Laaksonen ja Seppo Laaksonen apunaan Pertti Keskinen ja Jani Rahikainen. Luontopolkukilpailun voitti Lahnalahden perhe, toiseksi tulivat Pietilän parkiskunta ja kolmanneksi Leppäset+ Sirkka ja Pertti ja Jani. Kesäinen sade kasteli kilpailijat.

Kalakilpailu 8.7.2022 klo 18

Vuoden 2022 kalakilpailua ei voitu pitää, koska kilpailuun osallistujia ei tullut riittävästi paikalle. Kaikki paikalla olijat kuitenkin palkittiiin. Liekö syy vähäiseen osallituja määrään ollut korona vai muuten päällekkäiset tapahtumat ?

Pohjoisten kylien jäsenille /hallituksien luontopolkukilpailu 20.8.2022 klo 11

Harjunsalmen kyläyhdistys järjesti Pohjoisten kylien hallituksille ja aktiivijäesenille luontopolkutapahtuman laavulla. Saimme joukkueita, Torvela-Patavedeltä, Puukkoisilta,Kärpän kylältä ja Harjunsalmelta. Tasaväkisen kilpailun voitti tällä kertaa Puukkoisten joukkue tasapistein Harjunsalmen kanssa.

Puukkoinen- Harjunsalmi lentopallo-ottelu 27.8.2022 klo 17

Puukkoisten ja Harjunsalmen välinen lentopallo-ottelu pelattiin Puukkoisten lentopallokentällä 22.8.2022. Samanaikaisten tapahtumien vuoksi, joukkueiden kokoaminen oli haasteellista, mutta ottelu saatiin pelattua. Tällä kertaa Puukkoinen voitti tiukan pelin 3-1.

Harjunsalmen kirkkopyhä 25.9.2022

Harjunsalmen kyläyhdistys toimi kirkkopyhän avustajana 25.9.2022. Aila Nuppula toimi kyläyhdistyksen puolesta kirkkopyhän järjestäjänä. Kyläyhdistyksen jäsenet auttoivat kirkollisissa toimituksissa. Harjunsalmen kyläyhdistys tarjosi jumalanpalveluksen jälkeen kirkkokahvit. Kyläläisiä autettiin tarvittaessa kyydityksissä kirkolle.

Vuoden 2022 erityistoimintaa

Harjunsalmen kyläyhdistys auttoi Kuhmoisten kuntaa ja olimme kuntouttavassa työtoiminnanna mukana kesän 2022 aikana. Laavun ympäristön siivoaminen ja luontopolkujen reittien avaaminen olivat tärkeimmät työtehtävät yhdistyksen puolelta.

Pohjoisten kylien lukupiiri aloitti toimintansa koronarajoitusten jälkeen uudestaan 2022. Harjunsalmella pidettiin 24.9.2022 kirjapiirin tapahtuma. Muita kirjapirin tapahtumia on pidetty Patavesi -Torvelan, Pihlajakosken ja Puukkoisten kylien toimesta lähes kerran kuukaudessa.

Harjunsalmen kyläyhdistyksen suurin aktiviteetti 2022 oli jatkaa kyläkirjan materiaalin keräämistä. Kirjan alustavat materiaalit annettiin kirjailija Sirkka -Liisa Rannalle 31.5.2022. Kirjan on sovittu olevan valmis 2023 aikana.

Harjunsalmen kyläyhdistys toimi kolmantenakin koronavuonna 2022 lähes normaalisti.

Kyläyhdistyksen toiminnasta saa hyvän tiedon kyläyhdistyksen kotisivuilta www.harjunsalmi.fi > Harjunsalmen kyläyhdistys.

Pekka Ylänen

Harjunsalmen kyläyhdistyksen hallituksen puheenjohtaja