Toimintakertomus 2021

Harjunsalmen kylä sijaitsee Kuhmoisten kunnan pohjoisosassa. Kylää halkoo 24-tie ja keskellä kylää on kiintopisteenä Iso-Pihlajajärvi. Kylässä on n. 100 ympärivuotista asuntoa ja n. 200 loma-asuntoa. Harjunsalmen kyläyhdistys ry on perustettu 2014 ja siihen kuului vuoden 2021 alussa n. 140 jäsentä.

Vuosikokous pidettiin Laavulla 17.4.2021. Vuosikokous hyväksyi vuoden 2020 toiminnat, vahvisti tilinpäätöksen ja
myönsi vastuuvapauden hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille. Vuosikokous valitsi yhdistyksen hallituksen puheenjohtajaksi uudestaan Pekka Yläsen. Hallitukseen valittiin hänen lisäkseen Jukka Leppänen, Aila Nuppula, Pertti Keskinen, Ilmo Laaksonen, Ahti Paakki ja Sirkka Lahnalahti. Varajäseniksi valittiin Seppo Laaksonen ja Martti Pihlanen. Vuoden 2021 aikana hallitus piti 4 kokousta. 11.5.2021 järjestäytymiskokous, jossa varapuheenjohtajaksi valittiin Jukka Leppänen, hallituksen sihteeriksi Aila Nuppulula, rahastohoitajaksi Simu Sarvala. Hallituksen kokousten pöytäkirjat liitteinä, no 1.

Kyläyhdistyksen toiminta:

Kyläyhdistyksen hallitus suunnitteli toimitakalenterin kokouksessaan 11.5.2021 ja se perustui pitkälti perinteiseen
toimintaan sekä laavun käyttöön. Kuhmoisten Pohjoisten kylien yhteiset toiminnat, jotka suunniteltiin keväälle ja
kesälle 2021 jätettiin toimintakalenterista pois korona epidemian takia, joka jatkui 2021 alusta alkaen.
Toimintakalenteri on liitteenä no 2 ja se lähetettiin jäsenistölle vuosikirjeen no 2 muodossa keväällä 23.5.2021.
Yhdistyksen toiminta painottui näihin kalenterissa oleviin aktiviteetteihin. Harjunsalmen kyläkirjaa varten yhdistyksen kulttuurityöryhmä keräsi aktiivisesti materiaalia. Kulttuurityöryhmän vetäjänä 2021 toimi Margit Ylänen ja sihteerinä Aila Nuppula. Materiaalinkeräämiseksi ja kyläkirjan ennakkomyynnin vauhdittamiseksi kyläyhdistys lähetti vuosikirjeen no 1 -2021 14.2.2021.

Harjun siivoustalkoot 8.5.2021 klo 12

Harjunsalmen kyläyhdistys järjesti perinteiset Harjun siivoustalkoot lauantaina 8.5.202. Talkoot järjestettiin korona aikana ja siivouksessa noudatettiin hygieniasuosituksia ja turvallisia välimatkoja. Vapaaehtoiset siivosivat Ilmo Laaksosen luotsaamana Harjun ja sen levähdyspaikat. Maastosta löytyi jälleen paljon roskia.

Harjunsalmen kyläyhdistyksen jäsenien luontopolku laavulla 19.6.2021 klo 11.00

Perinteinen Harjunsalmen kyläyhdistyksen luontopolkukilpailu pidettiin yhdistyksen laavulla ja sen ympäristössä. Kilpailun reitin tekivät Ilmo Laaksonen apunaan Seppo Laaksonen, Pertti Keskinen ja Jani Rahikainen. Kysymykset olivat haasteellisia ja vaativat tietoa, älyä ja ajanseuraamista. Osannottajia oli runsaasti, lähen 30 kymmnetä ja voittaja oli Kolisevan porukka, eli Leo Lahnalahden perhe.

Kalakilpailu 2.7.2021 klo 18.00

Vuoden 2021 kalakisa järjestettiin perjantai-iltana 2.7.2021 Harjun läntisellä pysäköintialueella. Onginatakilpailu alkoi Ahti Paakin luotsaamana ja osanottajat siirtyivät parhaille apajilleen. Voittaja selvitettiin saaliin yhteispituudella. Risto Haapalahti mittasi saaliit tehtävään valmistamallaan mittalaudalla. Onkijoita oli 13 ja kalojen yhteispituuden voitti Rauno Pihlanen, lisäksi palkinnon saivat suurimman kalan ja pienimmän kalan saajat. Kilpailun kaikki kaloja mittaukseen tuoneet palkittiin. Kilpailu oli jälleen mukanva ja saimme paikalle myös runsaasti katsojia.

Laavun huussin teko 12-13.7.2021

Laavulle rakennetttin huussi, johon saimme avustuksen Järvi-Hämeen Osuuspankilta. Vesa Peltosen ja Tapio Korvenrannan johtamana pieni porukka kokosi huussin kahdessa päivässä. Huussista tuli hyvä ainakin rakennusporukan mielestä. Kuvasssa ”Huussi-mestari” Vesa Peltonen koeistunnolla.

Kyläyhdistyksen pöyräretki 7.8.2021

Pöyräretki tehtiin lähiympäristöön ja reitti kiersi Harjunsalmelta Hautavehmaan tien ja metsäteiden kautta Pihlajakoskelle, josta Haukijärventietä Paaterintien laavulle. Reippaita pöyräilijöitä oli vain 3.

Puukkoinen – Harjunsalmi lentopallo-ottelu 13.8.2021

Kesäperinteeseen kuuuva Puukkoisten ja Harjunsalmen välinen lentopallo-ottelu pelattii Puukkoisten lentopallokentällä 13.8.2021. Useiden samanaikaisten tapahtumien vuoksi, juokkuiden kokoaminen oli haasteellista, mutta ottelu saatiin pelattua ja useita hienoja ”palloralleja” nähtiin. Harjunsalmi oli tavoilleen uskollisena ”huono” vieras ja voitti jännittävän ja tasaisen ottelun lopulta 3-0.

Pohjoisten kylien jäsenille /hallituksien luontopolkukilpailu 21.8.2021

Vaikka korona epidemia siirsi ja muutti suunniteltuja tapahtumia Harjunsalmen kyläyhdistys järjesti Pohjoisten kylien hallituksille ja aktiivijäesenille luontopolkutapahtuman laavulla. Saimme joukkueita, Torvela-Patavedeltä, Puukkoisilta, Pihlajakoskelta, Kärpänkylältä ja Haukkasalosta. Kilpailu oli kovaa, mutta reilua ja voittajaksi tuli Haukkasalon Uuraan joukkue. Harjunsalmen kyläyhdistyksen hallituksen ja aktiivien vierailu Torvela-Pataveden Syyspäivässä 25.9.2021 Torvela-Patavesi kutsui Harjunsalmen kyläyhdistyksen hallituksen ja aktiivijäseniä heidän syyspäiväänsä ja tutustumaan kotaan ja uimapaikkaan. Lisäksi Junton talon pihassa pelattiin joukkue Frisbee golffia talon isännän opastuksella ja Harjunsalmi voitti.

Harjunsalmen kirkkopyhä 26.9.2021

Seurakunnan pyynnöstä. Harjunsalmen kyläyhdistys toimi kirkkopyhän avustajana 26.9.2021. Aila Nuppula toimi kyläyhdistyksen puolesta kirkkopyhän järjestäjänä, Ilmo Laaksonen auttoi kirkollisissa toimituksissa. Harjunsalmen kyläyhdistys tarjosi jumalanpalveluksen jälkeen kirkkokahvit. Kyläläisiä autettiin tarvittaessa kyydityksissä kirkolle.

Harjunsalmen kyläyhdistys toimi toisena koronavuonnakin 2021 lähes normaalisti. Toiminnassamme oli enemmän jäseniä mukana kuin 2020, kun nyt koronarajoitukset alkoivat hieman hellittää, kiitokset siitä kaikille jäsenille. Harjunsalalmen kyläyhdistyksen suurin aktiviteetti 2021 oli kerätä kyläkirjan materiaalia. Kultturityöryhmässä on jatkettu apuraha-anomusten valmistelua kyläkirjan kustannusten kattamiseksi. 2021 haettiin apurahaa Suomen Kulttuurirahastolta (Pirkanmaan maakuntarahasto), mutta hakemus ei tuottanut tulosta. Toinen hakemus valmisteltiin Museovirastoon, tietoa apurahan saamisesta ei ole vielä tullut. Kyläyhdistyksen hallitus päätti anoa korottonmattomaa lainaa välirahoitusta varten Kuhmoisten kunnalta ja laina saatiin 2021. 2022 on tarkoitus saada Harjunsalmen kyläkirjan materiaalit valmiiksi ja luovutettua kirjailija Rannalle, jotta hän voi aloittaa kirjan hahmottelun ja suunnittelun kyläyhdistyksen kulttuurityöryhmän kanssa jo kesällä 2022.

Pekka Ylänen

Harjunsalmen kyläyhdistyksen hallituksen puheenjohtaja