Toimintakertomus 2017

Kesällä 2014 perustetun yhdistyksen vuoden 2017 vuosikokous pidettiin ravintola Harjunhovissa 15.4.2017. Kokoukseen osallistui 21 kyläläistä ja kesäasukasta. Jo ennen vuosikokousta pidettiin toimintavuoteen 2017 liittyvä Kyläkulttuuri-ilta, johon osallistui 27 kyläläistä ja vapaa-ajan asukasta (tarkemmin erillisessä esittelyssä). Vuosikokous valitsi toimintakaudeksi 2017 yhdistyksen hallitukseen seuraavat varsinaiset jäsenet: Tiina Haapalahti, Pertti Keskinen, Jukka Leppänen, Heimo Nupponen, Ahti Paakki, Timo Rännilä sekä varajäseniksi Martti Pihlanen ja Lea Salonen. Hallituksen puheenjohtajaksi vuosikokous valitsi Heimo Nupposen ja heti vuosikokouksen jälkeen uusi hallitus valitsi varapuheenjohtajakseen Timo Rännilän ja sihteerikseen Tiina Haapalahden.

Hallitus kokoontui toimintavuoden 2017 aikana 15.4., 27.4., 10.7., 12.9. 9.12. ja 13.1.2018

Kyläkulttuuri-ilta 5.4.2017 Harjunhovissa

Läsnä oli 27 osallistujaa. Ilmari Peltola piti perusteellisen karttoihin, kuviin ja kertomuksiin perustuvan katsauksen kylän historiaan, tapahtumiin ja henkilöihin. Alustus herätti vilkasta kiinnostunutta keskustelua. Monet osallistujat tunsivat kuvissa esitetyt henkilöt ja toivat lisävalaistusta tapahtumiin ja henkilöihin. Tilaisuuden lopussa Risto Haapalahti luovutti kyläyhdistyksen säilytettäväksi kolme pokaalia 1950-luvulta. Yhdistys otti pokaalit mielihyvin vastaan, koska ne omalta osaltaan täydentävät kylän historiaa. Kiitos Ilmari ja Risto!

Kuva: Heimo Nupponen

Harjun siivoustalkoot

Siivoustalkoot järjestettiin lauantaina 29.4.2017 klo 12 alkaen Marko Aarroskarin johdolla. Mukana olivat Jukka Leppänen, Ilmo Laaksonen, Aimo Nuppula, Timo Rännilä, Sirkka Lahnalahti, Joni Lahtinen, Aila Nuppula, Marko Aarroskari, Petri Olkkonen, Silmu Sarvala, Urpu Sarvala, Sisu Olkkonen, Asta Olkkonen, Anja Stenberg, Heimo Nupponen. Jätteiden keräys tapahtui kylmässä ilmassa tuulen tuivertaessa. Keräyksen jälkeen tarjottiin kahvia, nisua, simaa ym. Kiitosta saivat järjestelyt, mm. pöytä ja istumapaikat oli tuotu paikalle. Tiedotettiin seuraavista tapahtumista, ideoitiin seuraavia siivoustalkoita ja arvioitiin saalista (mm. ajopiirturin osat, alushousut, tuoli). Osanottajien kesken tullaan arpomaan palkinto. Kaiken kaikkiaan onnistunut yhteenkuuluvuutta edistänyt tapahtuma!
Arvonta tapahtui Itäisen patikan yhteydessä 10.6. Arvonnassa arpa osui Aila Nuppulaan. Hänelle ja nasevimman löydön tehneelle pj. tarjosi lounaan Pihlajakosken Wonkamiehessä.

Kuvat: Heimo Nupponen

Patikat

Pihlajajärven itäinen patikka järjestettiin Timo Rännilän johdolla 10.6.2017 klo 12 alkaen yhteistyössä Pihlajakosken kyläyhdistyksen kanssa. Lähtö tapahtui Harjunhovin pihasta 24-tietä pitkin, Harjunsillalle ja siitä järven etelälaitaa noudatellen kohti järven itäpäätä, jossa upeissa maisemissa ja maittavan Lea Salosen järjestämän tarjoilun lomassa kertoiltiin juttuja aikaisemmista tapahtumista. Osallistujia oli 13-14, joista osa patikoi vielä Pihlajakosken tietä Harjunsalmelle. Pihlajakosken kyläyhdistyksen pj. Jorma K. Lehtonen luovutti harjunsalmelaisille Pihlajakosken kyläyhdistyksen kesätiedotteen Pihlajalehtisen ja harjunsalmelaiset puolestaan pihlajakoskilaisille Mitä-Missä-Milloin –pelin. Pitemmän 9.5 km:n reitin patikoi 9 pihlajakoskilaista ja harjunsalmelaista.

Kuvat: Ilmari Peltola

Kalakisa

Vuoden 2017 kalakisa järjestettiin 30.6. klo 18-19.30 harjun läntisellä pysäköintialueella, vastuuhenkilönä Ahti Paakki. Kalastavia osallistujia oli yhteensä 19, lisäksi kolmihenkinen raati ja joukko harjunsalmelaisia ja ukrainalaisia katsojia. Kaloja sai 9 onkijaa. Yli 15-vuotiaiden sarjassa kahdeksan ensimmäistä sijaa meni ukrainalaisille, voittajana Ruslan Verestiuk tuloksella 202 cm ja toiseksi tuli Vladimir Gornyi, tulos 200 cm. Alle 15-vuotiaiden sarjan ainoa kaloja saanut oli Aatos Jallinoja, tulos 42 cm. Hän sai kisan pääpalkinnon: Suomen 100-vuotisvuosiuistimen. Myös kaikki palkintojenjakoon osallistuneet saivat palkinnon.

Kuvat: Heimo Nupponen

Vaarallisten aineiden keräys

Vaarallisten jätteiden keräys järjestettiin Paaterintien-Haikupohjantien risteyksessä 10.7.2017 klo 17-19. Keräyksen vastuuhenkilönä toimi Tiina Haapalahti ja jätteet kerättiin maksutta Erkki Salminen Oy:n auton lavalle. Jätteitä toi 12 henkilöä ja esim. jäteöljyä kertyi 61 litraa, romuakkuja 125 kg ja maalijätettä 107 kg.

Luontopolku

Luontopolku oli menestys, sillä innokkaita kauniissa säässä 2 km:n ja 4 km:n reittien kiertäjiä oli yhteensä 33 henkilöä, joista 14 oli yhdistyksen jäseniä. Reitit kierrettiin 2-5 henkilön ryhmissä. Lyhyen radan kiersi kaksi ryhmää ja pitkän 8 ryhmää. Lisäksi paikalla oli kolme kilpailijoiden kannustajaa ja tilaisuuden järjestäjiä neljä. Pertti Keskinen toimi reitin pääsuunnittelijana ja bonustehtävien valvojana, Ilmo ja Seppo Laaksonen reittien varren tehtävien suunnittelijoina sekä yhdistyksen pj. palkintojen jakajana. Pääpalkintona oli Ilmo Laaksosen lahjoittama metsopatsas, jonka sai haltuunsa vuodeksi Ville ja Niina Jallinojan muodostama ryhmä nimeltä ”Kyötinniemi”. Maittavien tarjoilujen valmistelijoina toimivat Pirkko ja Timo Äikäs sekä Sinikka Nupponen. Marjapalkintoja lahjoittivat marjatila Keskinen ja Eila Peltola. Kiitokset heille!

Kuvat: Ilmari Peltola

Kyläyhdistyksen kotisivut

Kyläyhdistyksen kotisivut löytyvät osoitteesta www.harjunsalmi.fi. Sivuja täydennetään tammikuun 2018 alussa.

Laiturin uusiminen

Kylätoimikunnan aikana rakennetun laiturin kunto oli heikentynyt vuosien kuluessa osin myös epäasiallisen käytön seurauksena. Syksyllä 2016 syntyi ajatus laiturin uusimiseksi. Hanketta edesauttoivat olennaisesti LähiTapiolan myöntämä stipendi ja Marko Aarroskarin neuvottelema ponttoonilahjoitus. Laituri rakennettiin Peltosen verstaalla (talkooporukassa Vesa ja Elias Peltonen sekä Jukka Leppänen). Laituri kuljetettiin traktorilla Aittosaaren rantaan, josta se uitettiin Jorma Aarroskarin kipparoimana Harjunrantaan 12.7.2017, jossa sen kiinnitystalkoisiin osallistuivat Martti Pihlanen, Leo Lahnalahti, Jorma ja Marko Aarroskari, Vesa Peltonen, Heimo Nupponen ja Timo Rännilä. Huolimatta koleasta kesästä laituri on ollut todistettavasti 24-tien käyttäjien käytössä. Laiturin siirsi talvisäilytykseen Leo Lahnalahti.

Kuvat: Jukka Leppänen

Pyöräretki

Harjunsalmen kesäasukkaan Olli Hiltusen aloitteesta järjestettiin ensimmäistä kertaa kyläyhdistyksen pyöräretki 26.8.2017 reitillä Paaterintie – Puukkoistentie (tie 3291) – Haikupohjantie. Reitin pituus oli 21 kilometriä ja siihen osallistui pyöräillen viisi yhdistyksen jäsentä (Pekka ja Margit Ylänen, Olli Hiltunen, Ahti Paakki ja Heimo Nupponen). Huoltohenkilöinä toimivat Ulla-Maija Hiltunen ja Sinikka Nupponen. Kaikki pyöräilijät selvisivät reitistä ilman vaurioita eikä väsähtämisestä ollut puhettakaan, vaikka useimmat osallistuivat ilman ennakkoharjoittelua. Onnistunut tapahtuma, kiitos Ollin!

Kuvat: Heimo Nupponen

Laavun rakentaminen

Laavun rakentamiseksi on saatu lahjoituksia. Toistaiseksi 2.12.2017 on kaadettu mäntyrunkoja niin, että 25:stä tarvittavasta pätkästä on kasassa 17. Lahjoittajina ovat toistaiseksi olleet Asta Kujansuu, Sinikka Nupponen, Vuokko Paateri ja Martti Pihlanen. Lisää runkoja on luvassa, joten tarvittava puumäärä on mahdollista saada kokoon. Puut kuoritaan Peltosen verstaalla, jossa kehikko myös kasataan ja kuljetetaan laavun rakennuspaikalle keväällä 2018.