Toimintakertomus 2018

Toimintavuosi alkoi vuosikokouksella 27.1.2018 Harjunhovissa. Puheenjohtajana toimi Jarkko Rantanen ja sihteerinä Heimo Nupponen. Hallituksen valinta: Jukka Leppänen pj., varsinaiset jäsenet Tiina Haapalahti, Pertti Keskinen, Ilmo Laaksonen, Heimo Nupponen Ahti Paakki, Pekka Ylänen, varajäsenet Seppo Laaksonen, Martti Pihlanen. Hallituksen kokouksessa varapuheenjohtajaksi valittiin Pekka Ylänen ja sihteeriksi Tiina Haapalahti. Hallitus on kokoontunut 5 kertaa (18.2., 29.4., 1.9., 16.11. ja 12.1. (2019). Hallitus valitsi kokouksessaan 18.2. hallituksen varapuheenjohtajaksi Pekka Yläsen ja sihteeriksi Tiina Haapalahden. 18.2. nimettyyn kyläkulttuuriryhmään nimettiin seuraavat henkilöt: Heimo Nupponen kokoonkutsuja, Ilmari Peltola asiantuntija, Risto Haapalahti ja Maaret Viertiö.  Myöhemmin kyläkulttuuriryhmää täydennettiin vielä viidellä henkilöllä.  Ryhmä kokoontui 4 kertaa: 4.5., 27.6., 14.8., 20.10. Kylässuunnitelmaa uusimaan nimettiin Pekka Ylänen ja Heimo Nupponen. Uusittu kyläsuunnitelma hyväksyttiin hallituksen kokouksessa 1.9. Vuoden aikana täydennettiin yhdistyksen kotisivuja ja järjestettiin valokuvauskilpailu.

Kuvakilpailu

HKY järjesti v. 2018 uudistetun version kuvakilpailusta.

Kilpailun kuvauskohteiksi  valittiin;

 1. Harjunsalmen luonto eri vuodenaikana havainnoituna ja
 2. Löydä mennyt aika Harjunsalmelta ( esim. vanhat rakennukset, pihapiirit, maisemat, elonkorjuu ja henkilöt)

Aihevalintaan vaikutti toive, että joidenkin 2 kohdan kuville saattaisi löytyä vastapari nykytilanteelle, jota voitaisiin hyödyntää myös tulevaan historiikkiin.

Piirustus- ja nuorten/lasten sarjaa ei nyt sisällytetty tähän kisaan, koska piirustukset vaatisivat ihan oman kisansa ja valokuvausta opettelevat /harrastavat nuoret / lapset voisivat osallistua ihan hyvin yleiseenkin sarjaan. Nuorilla saattaa usein olla paljon omaperäisempi lähestymistapa, ja kuvissa voivat korostua ihan eri asiat.

Kilpailun tuloksena saatiin 2 kohteeseen 1 liittyvää kuvaa ja nekin vielä samalta henkilöltä, joten arvostelu- raadin ei tarvinnut kokoontua. Hallitus päätti 16.11., että kuvat lähettänyt henkilö palkitaan kunniakirjalla, joka luovutetaan vuoden 2019 vuosikokouksen yhteydessä 26.1.2019. Kuvat julkaistaan yhdistyksen kotisivuilla vuosikokouksen jälkeen.

Veden voimaa 
Kuva: Kari Björn

Laavu

Puut laavun rakentamista varten saatiin lahjoituksena kyläläisiltä (Sinikka Nupponen, Asta Lahtinen, Martti Pihlanen, Vuokko Paateri, Sirkka-Liisa Lahnalahti sekä Aili ja Vesa Peltonen). Hankalimmat puunkaadot hoiti Jari Oksanen. Ossi Korvenranta kuljetti puut traktorillaan Peltosen sahalle. Laavun rakentaminen aloitettiin kuorimalla pätkityt pöllit sahalla. Työnjohtajana toimi Vesa Peltonen apunaan Tapani ja Ossi Korvenranta. Suurena apuna pöllien nostossa oli Ossi Korvenrannan nostolaite ja liitosten tekemisessä moottorisahan erikoisterä. Pääosa kuorinnasta tehtiin vuolimilla. Muita kuorijoita olivat Pertti Keskinen, Jukka Leppänen, Martti Pihlanen, Timo Rännilä, Jani Rahikainen, Heikki Pokela ja Heimo Nupponen. Osa kuorinnasta tehtiin pakkaskelillä. Työ helpottui huomattavasti kuorien sulamisen jälkeen. Kehikko valmistui sahalla 14.9.2018. Toinen kuorintakierros tehtiin ennen pöllien siirtämistä traktorin lavalle. Laavu saatiin kootuksi Peltosen sahalla 5.10. Pöllit siirrettiin laavun kasauspaikalle ja laavun pystytys tapahtui neljässä tunnissa 12.10. Siivoustalkoot pidettiin Peltosen sahalla 19.10. Laavun katon teko aloitettiin 14.-15.11. (Vesa, Ossi, Tapani, Timo, Jani). 14.11. aloitettiin ympäristön siivous. Varsinaiset siivoustalkoot järjestettiin 16.11. Mukana oli 11 kyläläistä. Jatkotoimenpiteenä aloitettiin laavun hoitokunnan kokoaminen.

Kuvat: Jukka Leppänen

Harjunsalmelaiset kiepsauksessa

Kuhmoisten Kiepsauksen 9.6.2018 yhteydessä järjestettiin 150 vuotta täyttävän kuntamme kunniaksi juhlakulkue, johon myös kunnan yhdistyksillä ja eri toimijoilla oli mahdollisuus osallistua ja esittäytyä. Kaikki kunnan kyläyhdistykset osallistuivatkin kulkueeseen. Myös oma yhdistyksemme esitteli kuuluttajan välityksellä toimintaamme ja hankkeitamme kylän asukkaiden viihtyisyyden lisäämiseksi sekä kulttuuriperinnön vaalimiseksi. Yhdistyksemme jäseniä oli myös muissa yleisten ja kylän toimijoiden kuten Pelastustoimen, Hirvimiesten ja Marttojen joukoissa.

Kuva: Kari Björn

Harjun siivoustalkoot

Siivoustalkoot pidettiin 12.5. klo 12 harjulla. Pääjärjestäjänä toimi entiseen tapaan Marko Aarroskari. Jätteiden kerääjinä oli 9 kyläläistä. Erikoisimman jätteen (moottorilohko) löysi Jukka Leppänen. Hallituksen päätöksen mukaisesti tavoitteena oli jatkaa keräystä pohjoisen suuntaan, missä ei täysin onnistuttu. Kesän aikana taukokatos uusittiin (ELY-keskus). Kesän ajan levähdyspaikoilla oli myös jäteastiat.

Kuva: Margit Ylänen

Kalakilpailu

Onkikilpailu järjestettiin 29.6. klo 18 alkaen koleassa ja tuulisessa säässä harjulla. Osanottajia oli 5, joista 4 suomalaista ja yksi ukrainalainen. Saalis vanhan tavan mukaan mitattiin asettamalla kalat mittalaudalle jonoon ja pisimmän jonon saalistanut voitti. Voittajaksi selvisi Rauno Pihlanen Kaipolasta yhteismitalla 198 cm. Toiseksi tuli Guishenko Vitoilif (147 cm). Kaikkien osallistujien saaliin yhteismitaksi saatiin 527 cm. Kilpailuaika oli 1 tunti 30 minuuttia. Pääasiallinen saaliskala oli ahven ja muutama pieni särki sekä vähän kookkaampi pasuri. Pienet kalat riittivät voittoon kun niitä oli riittävästi. Palkintoja olisi riittänyt isommallekin joukolle. Kuusamon 2017 Vuosiuistin matkasi Ukrainaan. Virallisina valvojina toimivat Risto Haapalahti, Ahti Paakki ja Tapani Korvenranta.

           Kuva: Jukka Leppänen

Luontopolku

Luontopolku järjestettiin 14.7. klo 12 alkaen Uuden Paaterin mailla. Sää oli mitä mainioin. Järjestäjinä toimivat Pertti Keskinen, Ilmo ja Seppo Laaksonen. Ylivalvojana toimi Vuokko Paateri ja tulosten laskijana Heimo Nupponen. Polulle lähti ja sieltä palasi yhteensä 17 henkilöä. He jakaantuivat kahdeksaan partioon: Team Lahti, Team Haiku, Team Palo, Team Kyötti, Kuorejärventie, Team Humppa Hauhau, Team Lintuset ja Varikset. 16 rastia selvitti parhaiten ryhmä Kuorejärventie (Aila ja Aimo Nuppula). He saivat kiertopalkinnon vuodeksi haltuunsa. Samaan pistemäärään (10) ylsivät Team Kyötti ja Team Haiku. Kaiken kaikkiaan kilpailu oli korkeatasoinen. Koska palkintoja oli runsaasti, niitä jaetiin kaksi kierrosta. Muonitus tapahtui nyyttikestiperiaatteella. Juomaa ja naposteltavaa oli yllin kyllin niin, että sitä jäi runsaasti ylikin. Reitin järjestäjät saivat runsaasti kiitosmainintoja.

Kuva: Ilmo Laaksonen